11. - 12. dubna 1988

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 9. schůzi České národní rady v pondělí 11. a v úterý 12. dubna 1988

Obsah:

11. 4. 1988

Schválen pořad schůze

Pořad:

I. Zpráva vlády ČSR k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu řízeného ministerstvem průmyslu České socialistické republiky

Řeč ministra průmyslu ČSR Petra Hojera

Řeč společného zpravodaje posl. Jana Koláčného

Volba návrhové komise

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Milana Šebora

Řeč poslance Františka Kincla

Řeč poslance Aloise Olšana

Řeč poslankyně Hany Fuchsové

Řeč poslance Jaroslava Karbaše

Řeč poslance Františka Chabičovského

Řeč poslance Jaroslava Šafaříka

12. 4. 1988

Řeč poslankyně Marie Šmotkové

Řeč poslance Pavla Krubla

Řeč poslance Milana Čaji

Řeč poslance Otakara Novotného

Řeč místopředsedy vlády ČSR Bohumila Urbana

Řeč ministra průmyslu ČSR Petra Hojera

Řeč předsedy vlády ČSR Ladislava Adamce

Společný zpravodaj poslanec Jan Koláčný se vzdal závěrečného slova

Zpráva návrhové komise

Usnesení České národní rady ke zprávě vlády ČSR k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu řízeného ministerstvem průmyslu ČSR schváleno

II. Vládní návrh ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změně hranic České socialistické republiky na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou /tisk 57 - vládní návrh ústavního zákona, tisk 61 - společná zpráva výborů/

Řeč ministra vnitra ČSR Josefa Junga

Řeč společného zpravodaje poslance Josefa Mečla

Ústavní zákon ČNR o souhlasu ke změně hranic ČSR na hraničních vodních tocích s Polskou lidovou republikou schválen

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 62/

Řeč zpravodajky poslankyně Anny Kocurové

Soudci z povolání zproštěni

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 63/

Řeč předsedy ČNR poslance Josefa Kempného

Soudci z povolání zvoleni do soudcovských funkcí

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. prosince 1987 do 11. dubna 1988 /tisk 60/

Zpráva schválena

Příloha:

Usnesení České národní rady k základním otázkám dalšího rozvoje průmyslu řízeného ministerstvem průmyslu České socialistické republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP