Pondělí 18. prosince 1989

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 17. schůzi České národní rady v pondělí 18. prosince 1989

OBSAH:

Představení nové vlády

První zasedání v rekonstruované budově ČNR

Schválen pořad schůze

POŘAD:

I. Návrh na přijetí rezignace předsedy ČNR na jeho funkci

Řeč místopředsedy ČNR posl. Josefa Kani

Rezignace posl. Josefa Kempného na funkci předsedy ČNR schválena

II. Volba předsedy ČNR

Řeč místopředsedy ČNR posl. Josefa Kani

Volební komise schválena

Návrh na způsob volby

Řeč posl. Marie Stiborové

Řeč posl. Čestmíra Adama

Řeč posl. Václava Anděla

Řeč posl. Miloše Kulovaného

Řeč posl. Marcely Černé

Řeč posl. Jana Uřičáře

Předseda ČNR zvolen

Řeč předsedy ČNR Jaroslava Šafařík

III. Návrh na přijetí rezignace místopředsedů ČNR. předsedů výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR na jejich funkci

Návrh na přijetí rezignace a odvolání schválen

IV. Volba místopředsedů ČNR. předsedů výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR

Stanoven počet místopředsedů

Návrh na způsob volby a návrh kandidátů

Představení navržených kandidátů na členy předsednictva ČNR:

Řeč posl. Bohumila Rosického

Řeč posl. Jana Uřičáře

Řeč posl. Vratislava Štěpánka

Řeč posl. Josefa Hrabaně

Řeč posl. Waltera Herrgesella

Řeč posl. Václava Anděla

Řeč posl. Josefa Meiera

Řeč posl. Josefa Domase

Řeč posl. Karly Pochové

Řeč posl. Marie Stiborové

Řeč posl. Pavla Krystyníka

Řeč posl. Miroslavy Voleské

Řeč posl. Miroslava Němce

Řeč posl. Pavla Krubla

Řeč posl. Josefa Kani

Na podporu navržených kandidátů promluvili:

Řeč posl. Květoslava Pazderníka

Řeč posl. Františka Vrbky

Řeč posl. Bohumila Ladislava

Řeč posl. Jana Škody

Zpráva posl. Hany Lagové o výsledku tajné volby místopředsedů ČNR, předsedů výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR

Řeč místopředsedy ČNR posl. Bohumíra Rosického

V. Usnesení ČNR, jímž se souhlasí s návrhem ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon o československé federaci (tisk FS 224 a tisk ČNR 161)

Řeč posl. Josefa Meiera

Usnesení ČNR schváleno

Ukončení jednání 17. schůze ČNR schváleno


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP