Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

392

USNESENÍ

organizačního výboru

z 47. schůze 8. září 1994

 

k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce ve výborech Poslanecké sněmovny;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 23. schůzi Poslanecké sněmovny;

III. vyzývá výbory Poslanecké sněmovny, které se budou předloženým návrhem zabývat, aby jej projednaly v co nejkratší lhůtě.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jan Zahradníček v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP