Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

419

USNESENÍ

organizačního výboru

z 50. schůze 13. října 1994

 

k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí

1. s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č.591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny,

2. s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 52 dnů;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tyto návrhy 24. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Novák v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP