Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 3. schůze

3. schůze (27., 28. ledna 1993)


Zahájení schůze

I. Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení

Projednávání (27. ledna 1993)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 58, 60, 61, 72 a 74

Projednávání (27. ledna 1993)

III. Návrhy organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 59, 73 a 75

Projednávání (27. ledna 1993)

IV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, podle sněmovních tisků 17 a 43

Projednávání, část č. 1 (27. ledna 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, podle sněmovních tisků 1 a 46

Projednávání (27. ledna 1993)

VI. Návrh Statut Nejvyššího kontrolního úřadu podle sněmovního tisku 21 a dodatku k tisku 21

Projednávání (27. ledna 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu

Projednávání, část č. 1 (27. ledna 1993)
Projednávání, část č. 2 (28. ledna 1993)

VIII. Návrh na zřízení komisí Poslanecké sněmovny podle sněmovních tisků 48, 52 a 57

Projednávání, část č. 1 (27. ledna 1993)
Projednávání, část č. 2 (28. ledna 1993)

IX. Návrh organisačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny, podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění, podle sněmovního tisku 69.

Projednávání (27. ledna 1993)

X. Návrh na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (27. ledna 1993)

XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou.

Projednávání, část č. 1 (27. ledna 1993)
Projednávání, část č. 2 (28. ledna 1993)

XII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 54

Projednávání (27. ledna 1993)

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 53

Projednávání (27. ledna 1993)

XIV. Předběžná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992

Projednávání (28. ledna 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Projednávání (28. ledna 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (28. ledna 1993)

XVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD

Projednávání (28. ledna 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79

Projednávání (28. ledna 1993)

XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru k žádosti o souhlas Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance

Projednávání (28. ledna 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

Projednávání (28. ledna 1993)

XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993

Projednávání (28. ledna 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP