Stenografický zápis 3. schůze, 27. ledna 1993

(Jednání zahájeno ve 9.10 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Vik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Raška
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


I. Informace o zřízení organizačního výboru Poslanecké sněmovny a jeho složení

Poslanec Stanislav Kozák


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 58, 60, 61, 72 a 74

Místopředseda PSP Jiří Vlach


III. Návrhy organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 59, 73 a 75

Místopředseda PSP Jiří Vlach


IV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, podle sněmovních tisků 17 a 43

Místopředseda PSP Jiří Vlach


IV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, podle sněmovních tisků 17 a 43

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslankyně Hana Tomanová
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Jan Klas
Poslanec Miroslav Čapek
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Drápela
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Drápela
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Emil Jaroš
Místopředseda PSP Jiří Vlach


V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy, podle sněmovních tisků 1 a 46

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Kubiš


VI. Návrh Statut Nejvyššího kontrolního úřadu podle sněmovního tisku 21 a dodatku k tisku 21

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Pavel Hussar
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ondřej Zemina


IV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, podle sněmovních tisků 17 a 43

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslankyně Hana Tomanová
Poslanec Vladimír Šuman
Poslankyně Hana Tomanová
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslankyně Hana Tomanová
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jaroslav Soural
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Josef Hájek


VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu

Poslanec Jozef Wagner
Předseda Nejvyššího kontrolního úřadu Pavel Hussar
Ministr státní kontroly Igor Němec
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Josef Hájek


VIII. Návrh na zřízení komisí Poslanecké sněmovny podle sněmovních tisků 48, 52 a 57

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jan Kryčer
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Jan Kasal


IX. Návrh organisačního výboru Poslanecké sněmovny na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým pověřuje orgán Poslanecké sněmovny stanovit rozsah nároku na náhradu za spotřebované pohonné hmoty funkcionářům Poslanecké sněmovny, podle § 7 odst. 4 zákona ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, v platném znění, podle sněmovního tisku 69.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


X. Návrh na změnu názvu výboru Poslanecké sněmovny

Poslanec Vladimír Šuman


XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou.

Poslanec Leopold Zubek


XII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 54

Místopředseda PSP Jan Kasal


XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 53

Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jan Kasal


Přihlásit/registrovat se do ISP