Stenografický zápis 3. schůze, 28. ledna 1993


(Jednání zahájeno ve 9.10 hodin)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Robert Kolář
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Svatomír Recman


XIV. Předběžná zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za rok 1992

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník


XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Stanislava Bumbová
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Vítězslav Sochor
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Eva Nováková
Poslankyně Marie Stiborová
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Ladislav Body
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Oldřich Váca
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Josef Ježek
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Ladislav Body
Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jozef Wagner
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Jozef Wagner
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Místopředseda PSP Pavel Tollner


XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Jozef Wagner
Ministr státní kontroly ČR Igor Němec
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Anton Zima
Poslanec František Kozel
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Vítězslav Sochor
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jaroslav Vlček
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k řešení problematiky přidělování mezinárodních silničních přepravních povolení MKD

Poslanec Robert Kolář


XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79

Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Martin Syka
Poslanec Jiří Šoler
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Libor Novák (1958)
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Jaromír Šimánek
Poslanec Oldřich Váca
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Martin Syka
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Jiří Payne


VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


VIII. Návrh na zřízení komisí Poslanecké sněmovny podle sněmovních tisků 48, 52 a 57

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XI. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky městského zastupitelstva Žďár nad Sázavou.

Poslankyně Anna Röschová


XIX. Zpráva mandátového a imunitního výboru k žádosti o souhlas Poslanecké sněmovny s trestním stíháním poslance

Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Čestmír Hofhanzl


XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Josef Holub
Poslanec Ladislav Nedorost
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Josef Holub
Poslanec Oldřich Kužílek


XXI. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu televizního vysílání České televize po 1. lednu 1993

Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jaroslav Soural
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Marek Benda
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Jiří Honajzer
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


Přihlásit/registrovat se do ISP