Stenografický zápis 6. schůze, 23. února 1993

(Jednání zahájeno ve 13.05 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslankyně Stanislava Bumbová
Poslanec Jaroslav Žižka
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec František Trnka
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslankyně Milena Kolářová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Jaroslav Žižka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec František Trnka
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Rudolf Opatřil
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Svatomír Recman


I. Projev prezidenta republiky

Prezident České republiky Václav Havel


II. Vládní návrh dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros podle sněmovního tisku 95

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslankyně Ivana Janů


III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Pavel Hirš
Předseda PSP Milan Uhde


IV. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 113, 127 a 129

Předseda PSP Milan Uhde


V. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona podle sněmovního tisku 114

Předseda PSP Milan Uhde


VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, podle sněmovních tisků 92 a 111

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Jiří Vačkář
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Hana Lagová
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jindřich Němčík


VII. Návrh na zrušení usnesení Rady města Pardubic č. 396/16-8/92 ze dne 26. srpna 1992

Poslanec Jan Litomiský
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Litomiský


VIII. Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře

Poslanec František Kozel
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Vladimír Budinský
Předseda PSP Milan Uhde


Přihlásit/registrovat se do ISP