Stenografický zápis 6. schůze, 24. února 1993


(Jednání zahájeno ve 9.10 hodin)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec František Kozel
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec František Kozel


X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec František Kozel
Poslanec Martin Syka
Poslanec František Kozel
Poslanec Jaroslav Soural
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Martin Syka
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XI. Návrh poslance Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb., podle sněmovních tisků 18 a 44

Poslanec Josef Mandík
Poslanec František Kozel
Poslanec Josef Mandík


XII. Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření podle sněmovních tisků 19 a 45

Poslanec Josef Holub
Poslanec Richard Mandelík
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jiří Maryt
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Dalibor Matulka


XIII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, podle sněmovních tisků 78 a 98

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Tomáš Ježek


XIV. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT , ZÁSAH a VLNA

Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Tomáš Fejfar


IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Jiří Vlach


X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Robert Kolář


XV. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 podle sněmovního tisku 94

Poslanec Tomáš Ježek


XVI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 101

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 100

Místopředseda PSP Jan Kasal


IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Jan Kasal


X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář
Poslanec František Kozel


XVIII. Návrh na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny z 28. února 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec František Kozel


XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize

Poslanec František Kozel
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Petr Koháček
Poslanec František Kozel
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec František Kozel
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Ladislav Nedorost
Poslanec Vítězslav Sochor
Poslankyně Marie Stiborová
Poslankyně Petra Buzková
Místopředseda PSP Jan Kasal


Přihlásit/registrovat se do ISP