Stenografický zápis 6. schůze, 25. února 1993


(Jednání zahájeno ve 9.15 hodin)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zdeněk Vlček
Poslanec Josef Holub
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Vojtěch Čechák


XX. Informace vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

Předseda vlády ČR Václav Klaus


IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 10.05 hod.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovního tisku 131

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXIII. Vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv podle sněmovních tisků 4 a 96

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vlastimil Vlček
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba


XII. Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření podle sněmovních tisků 19 a 45

Poslanec Josef Holub
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Richard Mandelík


XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslankyně Anna Váchalová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Šoler
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec František Trnka
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Vladimír Procházka
Předseda PSP Milan Uhde


XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Vítězslav Sochor
Poslanec Jiří Šoler
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Václav Grulich
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha
Poslanec Václav Grulich
Poslanec František Kozel
Poslanec Jaromír Šimánek
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Poslanec František Kozel
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec František Kozel
Poslanec Jiří Vyvadil
Předseda PSP Milan Uhde


XXVI. Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovních tisků 2 a 122

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vik
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Libor Novák (1958)
Předseda PSP Milan Uhde

(Konec 18.06 hod.)


Přihlásit/registrovat se do ISP