Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 6. schůze

6. schůze (23., 24., 25. února 1993)


Zahájení schůze

I. Projev prezidenta republiky

Projednávání (23. února 1993)

II. Vládní návrh dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros podle sněmovního tisku 95

Projednávání (23. února 1993)

III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN

Projednávání (23. února 1993)

IV. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 113, 127 a 129

Projednávání (23. února 1993)

V. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona podle sněmovního tisku 114

Projednávání (23. února 1993)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, podle sněmovních tisků 92 a 111

Projednávání (23. února 1993)

VII. Návrh na zrušení usnesení Rady města Pardubic č. 396/16-8/92 ze dne 26. srpna 1992

Projednávání (23. února 1993)

VIII. Návrh na stanovení odměny členům Rady České tiskové kanceláře

Projednávání (23. února 1993)

IX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Projednávání, část č. 1 (24. února 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4 (25. února 1993)

X. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Projednávání, část č. 1 (24. února 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4 (25. února 1993)

XI. Návrh poslance Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb., podle sněmovních tisků 18 a 44

Projednávání (24. února 1993)

XII. Návrh poslance Josefa Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření podle sněmovních tisků 19 a 45

Projednávání, část č. 1 (24. února 1993)
Projednávání, část č. 2 (25. února 1993)

XIII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, podle sněmovních tisků 78 a 98

Projednávání (24. února 1993)

XIV. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT , ZÁSAH a VLNA

Projednávání (24. února 1993)

XV. Zpráva rozpočtového výboru o kontrole a vyhodnocení výročních finančních zpráv politických stran a hnutí za rok 1991 podle sněmovního tisku 94

Projednávání (24. února 1993)

XVI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 101

Projednávání (24. února 1993)

XVII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 100

Projednávání (24. února 1993)

XVIII. Návrh na revokaci usnesení č. 22 z 3. schůze Poslanecké sněmovny z 28. února 1993

Projednávání (24. února 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize

Projednávání (24. února 1993)

XX. Informace vlády o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

Projednávání (25. února 1993)

XXI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovního tisku 131

Projednávání (25. února 1993)

XXII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona

Projednávání (25. února 1993)

XXIII. Vládní návrh zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv podle sněmovních tisků 4 a 96

Projednávání (25. února 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Projednávání (25. února 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (25. února 1993)

XXVI. Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovních tisků 2 a 122

Projednávání (25. února 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP