Stenografický zápis 7. schůze, 23. března 1993

(Jednání zahájeno ve 13.15 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Stanislava Bumbová
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Vlček
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Robert Kolář
Poslankyně Stanislava Bumbová
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Jiří Vyvadil


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 168, 170, 172, 173, 175, 176, 180 a 181

Poslanec Jan Kryčer


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 169, 171 a 174

Předseda PSP Milan Uhde


III. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Milan Uhde


IV. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Jan Kasal


V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. ledna 1993, podle sněmovního tisku 152

Poslanec Jiří Payne


VI. Vládní návrh zákona o Kanceláři prezidenta republiky podle sněmovních tisků 145 a 163

Poslanec Miroslav Čapek
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Ortman


VII. Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže podle sněmovních tisků 49 a 165

Ministr státní kontroly ČR Igor Němec
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Rudolf Opatřil
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jiří Drápela
Poslankyně Gerta Mazalová
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Alfred Frommer
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Miroslav Raška
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Alfred Frommer
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr státní kontroly ČR Igor Němec
Poslanec Alfred Frommer


VIII. Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech, a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

Poslanec Jaroslav Žižka
Poslanec Josef Holub
Poslanec Josef Kubiš
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Martin Syka
Poslanec Jaroslav Vlček
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Pavel Seifer
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jaroslav Žižka
Předseda PSP Milan Uhde


Přihlásit/registrovat se do ISP