Stenografický zápis 7. schůze, 25. března 1993


(Jednání zahájeno ve 9.20 hodin)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Petr Nečas


XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář


XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Hirš
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 9.44 )

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Petr Nečas


XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert , Zásah a Vlna

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle sněmovních tisků 5 a 166

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Pavel Hirš
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Jiří Faifr
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jiří Faifr
Místopředseda vlády ČR Josef Lux


XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert , Zásah a Vlna

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XX. Volba členů Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXI. Volba členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Robert Kolář


XXV. Návrh na tajnou volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert , Zásah a Vlna

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Robert Kolář


XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle sněmovních tisků 5 a 166

Poslanec Ivan Vrzal
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ivan Vrzal


XXVI. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec František Trnka
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursech a vyrovnání, podle sněmovních tisků 154 a 162

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Milan Loukota
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Ladislav Body
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslankyně Marie Stiborová


XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Jiří Bílý
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec František Kačenka
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Pavel Seifer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončena v 18.55)


Přihlásit/registrovat se do ISP