Stenografický zápis 8. schůze, 21. dubna 1993


(Jednání zahájeno ve 9.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal


III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky

Poslanec Josef Hájek
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec František Trnka
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Vratislav Votava
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vladimír Řezáč
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Karel Mach
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vítězslav Sochor
Poslanec Josef Janeček
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec František Trnka
Poslanec Karel Mach
Poslanec Ota Fejfar
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno ve 12.38 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ota Fejfar


IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá

Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Vlček
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec František Trnka
Poslankyně Milada Kadlecová
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Vítězslav Sochor
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Ullmann
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Josef Holub
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Holub


V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky

Ministr zahraničních vztahů ČR Josef Zieleniec
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání opět zahájeno v 19,20 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Ministr zahraničních vztahů ČR Josef Zieleniec
Poslankyně Ivana Janů
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Ivana Janů
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


VI. Vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí

Poslanec Jan Litomiský


VII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 232, 233, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 259, 261, 263, 265, 267 a 271

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


VIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 234, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 260, 262, 264, 266, 268, 269 a 272

Poslanec Stanislav Kozák
Místopředseda PSP Jiří Vlach


V. Vládní koncepce v oblasti mezinárodní politiky České republiky

Poslankyně Ivana Janů
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Ivana Janů
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Ivana Janů
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr zahraničních vztahů ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Honajzer
Poslankyně Ivana Janů
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Ivana Janů
Poslanec Jaroslav Matějka
Poslanec Oldřich Kužílek


IX. Návrh poslance Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 547/1992 Sb., o zvýšení důchodů v roce 1993 podle sněmovních tisků 71 a 220

Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Jindřich Němčík


X. Návrh poslance Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. podle sněmovních tisků 123 a 275

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Miloslav Výborný


XI. Návrh poslance Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb. podle sněmovních tisků 153 a 273

Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Libor Novák
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jaroslav Ortman


XII. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k udělování povolenek v mezinárodní kamionové dopravě

Poslanec Ladislav Blažek


XIII.. Návrhy na zrušení usnesení zastupitelstva města Borovany a zastupitelstva obce Čížová

Poslanec Jan Litomiský
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Litomiský


XIV. Návrh na změny v členství stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 249

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVI. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Poslanec František Kozel
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Jiří Vlach


Přihlásit/registrovat se do ISP