Stenografický zápis 9. schůze, 18. května 1993

(Jednání zahájeno ve 13.10 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec František Kozel
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Faifr
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Pavela
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jiří Drápela
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Jiří Honajzer


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 322 - 330

Poslanec Jiří Payne


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 315 - 321

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a zákona ČNR č. 96/1993 Sb., a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. podle sněmovních tisků 258 a 350

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaromír Šimánek
Poslanec Jaroslav Matějka
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Maryt
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vítězslav Sochor
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec František Brožík
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Jaroslav Unger
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Václav Exner


IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. podle sněmovních tisků 217 a 339

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Vlastislav Kuchař
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání opět zahájeno v 16.20 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Ota Fejfar
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Ota Fejfar
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vlastislav Kuchař
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Ota Fejfar


V. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 542/1991 Sb. podle sněmovních tisků 216 a 340

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Ota Fejfar


VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání podle sněmovních tisků 22 a 97

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Josef Lux
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Jan Krámek
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Eva Matoušková
Poslanec Jan Černý
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jan Litomiský
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Špaček
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jan Černý
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Rudolf Opatřil


VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., a zákona č. 473/1992 Sb. podle sněmovních tisků 118 a 341

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Ivan Vrzal
Předseda PSP Milan Uhde


Přihlásit/registrovat se do ISP