Stenografický zápis 10. schůze, 16. června 1993


(Jednání zahájeno ve 9.35 hodin)
(Schůze zahájena v 9.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XII. Vládní návrh zákona o Ústavním soudu podle sněmovních tisků 276 a 386

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec František Kačenka
Poslanec Viktor Dobal
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jan Vraný
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec František Trnka


XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy, sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949, podle sněmovního tisku 377

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslankyně Ivana Janů
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaromír Kalus
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze byla přerušena ve 12.00 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.08 hodin.)


XII. Vládní návrh zákona o Ústavním soudu podle sněmovních tisků 276 a 386

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Viktor Dobal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Viktor Dobal
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Josef Ullmann
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 15.54 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 16.30 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16,42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Josef Ullmann
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Kavan
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný


XIV. Návrh poslance Jiřího Honajzera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., a zákona č. 390/1991 Sb. podle sněmovních tisků 193 a 342

Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Emil Jaroš
Poslankyně Stanislava Bumbová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Libor Novák
Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Radim Špaček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 18,10 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP