Stenografický zápis 11. schůze, 8. července 1993


(Jednání zahájeno ve 9.05 hodin)
(Jednání opět zahájeno v 9.07 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456

Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Čapek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec František Trnka
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miroslav Čapek
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Václav Grulich
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslankyně Anna Röschová
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Karel Hrdý
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání bylo přerušeno v 10,55 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vladimír Šuman


X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 382 a 435

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Tomáš Sojka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Ivan Vrzal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Ivan Vrzal


XI. Rezignace členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Místopředseda PSP Jan Kasal


XII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku

Místopředseda PSP Jan Kasal


XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Vítězslav Sochor
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jiří Drápela


XIV. Návrh na změnu ve funkci ověřovatele Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Kasal


XV. Návrh na odvolání dvou členů prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Černý


XVI. Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Černý
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Jan Černý
Poslanec Tomáš Sojka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.24 hodin.)
(Schůze po přestávce zahájena v 15.47

Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Středoevropská dohoda o zóně volného obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 277

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Václav Exner
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý


XIII. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Tomáš Svoboda


XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Vladimír Budinský


XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 16.20 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16,55 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XX. Návrh volebního řádu k volbě členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Poslanec Vladimír Šuman


XXI. Návrh na volbu členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec František Kozel


XVI. Volba nového člena prezídia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Černý


XXIII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Poslanec Jan Litomiský


VIII. Návrh poslance Pavla Seifera a dalších na vydání zákona o zákazu výroby, užívání a dovozu ozón ničících látek, podle sněmovních tisků 179 a 433

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Anton Zima
Poslanec Oldřich Váca
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Josef Ježek
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Jan Černý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Jiří Faifr
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Petr Brodský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Rudolf Opatřil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Radim Špaček


XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Jiří Karas


XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 18.33 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 20.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXI. Návrh na volbu členů kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Poslanec Jiří Karas


XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu dodatek č. 1 k platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podepsaný v Praze a Bratislavě dne 20. května 1993, podle sněmovních tisků 38

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Otakar Vychodil


XXV. Návrh zahraničního výboru Poslanecké sněmovny, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu statut České národní skupiny Meziparlamentní unie, podle sněmovního tisku 457

Poslanec Otakar Vychodil


XXVI. Vládní návrh zákona o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti, podle sněmovních tisků 416 a 438

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jan Zahradníček
Poslanec Václav Exner
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jan Zahradníček


XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Ladislav Rymeš


XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Karel Hrdý
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno ve 20.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP