Stenografický zápis 11. schůze, 9. července 1993


(Jednání zahájeno ve 9.45 hodin)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání opět zahájeno v 9.48 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXVII. Návrh poslanců M. Bendy. J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podle sněmovních tisků 376 a 432

Poslanec Ivan Mašek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Pavel Hirš
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Vik
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslankyně Ivana Janů
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Libor Novák
Poslankyně Anna Váchalová
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena ve 12.37 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 13.52 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Václav Trojan
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Josef Effenberger
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Andrej Gjurič
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha
Poslankyně Anna Röschová


XIX. Volba členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Ladislav Rymeš


XVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Ladislav Rymeš


XXII. Volba členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Ježek

(Schůze přerušena v 15.26 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.52 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Eduard Zeman


XXVIII. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993, podle sněmovního tisku 298

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Jiří Vačkář
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Pavel Pešek
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXIX. Návrh statutu Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku 463

Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Ondřej Zemina
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání opět zahájeno v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXVII. Návrh poslanců M. Bendy. J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, podle sněmovních tisků 376 a 432

Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 17.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.10 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Petr Kavan
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Petr Kavan
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Pavel Hirš
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Stanislav Kozák
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání bylo na 3 minuty přerušeno.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Effenberger


XXX. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1983 Sb., podle sněmovních tisků 303 a 434

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Jaroslav Matějka
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek


XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, podle sněmovních tisků 419 a 448

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Gross
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Stanislav Kozák


XXXII. Vládní návrh zákona o označování a zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní republiky, podle sněmovních tisků 428 a 449

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Václav Klučka


XXXIII. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1992, podle sněmovního tisku 306

Poslankyně Eva Nováková
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Eva Nováková


XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 9/1993 Sb., o Českých drahách, podle sněmovních tisků 419 a 448

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


Přihlásit/registrovat se do ISP