Stenografický zápis 11. schůze, 10. července 1993


(Jednání zahájeno ve 9.05 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde


XXXIV. Informace předsedy branného a bezpečnostního výboru Vladimíra Šumana

Poslanec Vladimír Šuman


XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 191 a 388

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Josef Ullmann
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jiří Šoler
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Radim Špaček


XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, podle sněmovních tisků 403 a 436

Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Pavel Hirš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Jan Jegla
Poslanec František Kačenka
Poslanec František Brožík
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Karel Mach
Poslanec Jan Černý
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Emil Jaroš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Ullmann
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Jiří Uřičář
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Oldřich Váca
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Vladimír Šuman
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena ve 12.08 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.34 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXVII. Návrh poslance Marka Bendy na odvolání náhradníka dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu jednacího řádu Poslanecké sněmovny

Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný


XXXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 191 a 388

Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Hirš
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Pavel Hirš
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha


XXXVIII. Návrh poslance Eduarda Zemana na přijetí usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Eduard Zeman


XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, podle sněmovních tisků 404 a 437

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Macháček
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jozef Wagner


XXXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), podle sněmovních tisků 429 a 450

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Stanislav Kozák
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslankyně Marie Stiborová
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Michal Lobkowicz
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání opět zahájeno v 17.18 hodin.)


XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, podle sněmovních tisků 404 a 437

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Šuman


XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu

Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Vladimír Šuman
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Miroslav Čapek
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Marek Benda
Poslanec Tomáš Ježek


XXXXII. Návrh poslance Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, podle sněmovních tisků 299

Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Petra Buzková


XXXXIII. Návrh poslance Jiřího Vyvadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podle sněmovních tisků 384 a 440

Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Vlastimil Vlček


XXXXIV. Zpráva dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Jiří Macháček


XXXXV. Návrh na volbu členů Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Poslanec Richard Mandelík
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Lubomír Voleník
Poslanec Jiří Maryt
Poslanec Petr Kavan
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 20.15 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 20.49 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Lubomír Voleník
Poslanec Vladimír Budinský


XXXXVI. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na přerušení zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Oldřich Kužílek


XXXXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Poslanec Václav Exner


XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Poslanec Vladimír Budinský


XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 21.49 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 22.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jaroslav Štrait


XXXXVIII. Volba členů dozorčí rady Fondu národního majetku

Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jiří Karas
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Přerušená schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Zbyšek Stodůlka


XXXXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Milena Kolářová
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze ukončena ve 23.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP