Stenografický zápis 13. schůze, 12. října 1993

(Jednání zahájeno ve 13.00 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Miroslav Čapek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Stanislav Gross
Prezident České republiky Václav Havel


I. Návrh poslance Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, podle sněmovních tisků 473 a 512

Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Ježek
Poslankyně Ivana Janů
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Josef Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Stanislav Kozák
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno ve 14.28 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.47 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 550 až 562 a 572

Předseda PSP Milan Uhde


III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 564 až 568 a 573

Předseda PSP Milan Uhde


IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 498

Poslanec Martin Syka
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Zdeněk Trojan


V. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Václav Čundrle


VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace na území České republiky a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, podle sněmovního tisku 495

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Jaromír Šimánek
Poslanec Pavel Hirš
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Jaromír Šimánek
Poslanec Josef Pavela
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miloslav Výborný


VII. Rezignace členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Karel Mach
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 16.00 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.43 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


VIII. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Josef Ullmann
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP