Stenografický zápis 13. schůze, 14. října 1993


(Jednání zahájeno ve 9.21 hodin)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Stanislav Kozák
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 9.58 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.20 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha
Poslankyně Eva Fischerová


XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 11.25 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.55 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky

Poslanec Dalibor Matulka


XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)
(Schůze zahájena ve 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena ve 14.21 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.35 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XIV. Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl podle sněmovních tisků 510 a 563

Ministr kultury ČR Jindřich Kabát
Poslankyně Jiřina Pavlíková
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání opět zahájeno v 15.35 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslankyně Kateřina Lojdová
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Páv
Ministr kultury ČR Jindřich Kabát
Poslanec Ivan Vrzal
Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec František Trnka
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Vladimír Šuman
Poslankyně Jiřina Pavlíková
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Ondřej Zemina
Poslankyně Petra Buzková


XV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 575

Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Jaroslav Ortman
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Honajzer


XIV. Vládní návrh zákona o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl podle sněmovních tisků 510 a 563

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Pavel Seifer
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Hrdý
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 19.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP