Stenografický zápis 14. schůze, 9. listopadu 1993

(Jednání zahájeno ve 13.03 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec František Kozel
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jozef Wagner


I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslankyně Hana Lagová
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jozef Wagner
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Eva Fischerová


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 650, 652, 654, 656, 657, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 705 - 707

Předseda PSP Milan Uhde


III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 651, 653, 655, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 695, 701 - 704

Poslanec František Trnka


IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, podle sněmovního tisku 696

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jiří Payne


V. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993, podle sněmovního tisku 581

Poslanec Alfred Frommer


VI. Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 590

Poslanec Tomáš Páv
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.14 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


VII. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství, podle sněmovních tisků 537 a 631

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jan Kryčer
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.20 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Řezáč
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vladimír Šuman


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle sněmovních tisků 534 a 632

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Pavel Hirš
Poslankyně Eva Matoušková
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Šuman
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP