Stenografický zápis 14. schůze, 10. listopadu 1993


(Jednání zahájeno ve 9.10 hodin)
(Schůze zahájena v 9.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


IX. Slib poslance Poslanecké sněmovny

Poslankyně Anna Röschová


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle sněmovních tisků 534 a 632

Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Grulich
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Karel Hrdý
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Pavel Hirš


X. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Místopředseda PSP Jiří Vlach


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle sněmovních tisků 534 a 632

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Václav Grulich
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 10.26 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.12 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Vik
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Černý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Šuman
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miloslav Výborný


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 535 a 633

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Libor Novák
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Emil Jaroš
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XII. Vládní návrh zákona o výkonu vazby, podle sněmovních tisků 500 a 634

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Hana Tomanová


XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 698

Místopředseda PSP Jan Kasal


XIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 697

Místopředseda PSP Jan Kasal


XII. Vládní návrh zákona o výkonu vazby, podle sněmovních tisků 500 a 634

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Hana Tomanová


XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, podle sněmovních tisků 536 a 635

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Kačenka
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslankyně Milada Kadlecová
Poslanec Jan Kryčer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 15.07 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.43 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Pavel Severa


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 535 a 633

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno do 16.45 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.50 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.25 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb., podle sněmovních tisků 597 a 637

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Miroslav Čapek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Stanislav Kozák
Místopředseda PSP Jan Kasal


XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 595 a 638

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Fejfar
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Petr Koháček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák


V. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993, podle sněmovního tisku 581

Poslanec Alfred Frommer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 18.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP