Stenografický zápis 15. schůze, 2. prosince 1993


(Jednání zahájeno ve 9.12 hodin)
(Jednání opět

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Václav Grulich


V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 605 a 643

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus


VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 618 a 644

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jozef Wagner


VII. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a. o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 607 a 717

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jan Černý
Poslanec Petr Lom
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Oldřich Váca


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 619 a 645

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec František Kačenka
Poslanec Miroslav Raška


VII. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a. o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 607 a 717

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Petr Lom
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jan Černý
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno
(Jednání opět

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jan Černý
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Černý
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jan Černý
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno
(Jednání opět

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Václav Čundrle


IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 617 a 646

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jan Černý
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Tomanová
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena
(Jednání opět

Místopředseda PSP Pavel Tollner


VII. Vládní návrh zákona o zrušení státního tabákového monopolu a. o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 607 a 717

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec František Trnka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Andrej Gjurič
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Černý
Místopředseda PSP Pavel Tollner


Přihlásit/registrovat se do ISP