Stenografický zápis 15. schůze, 3. prosince 1993


(Jednání zahájeno ve 9.17 hodin)
(Schůze zahájena

Předseda PSP Milan Uhde


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 619 a 645

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Stanislav Pěnička
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník


IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 617 a 646

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jiří Honajzer
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno
(Jednání zahájeno v 10.27 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Robert Kolář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Vlček
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Vlček
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Petr Bachna
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Robert Kolář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Robert Kolář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Karel Hrdý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslankyně Anna Röschová


X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 612 a 720

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jan Zahradníček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Martin Syka
Poslanec Ivan Vrzal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jan Zahradníček
Poslanec Jiří Honajzer
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena
(Jednání opět

Předseda PSP Milan Uhde
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jan Zahradníček


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 614 a 719

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Hana Lagová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Václav Krása
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 623 a 718

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec František Pluhař
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Martin Syka
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Jiří Faifr
Poslanec František Pluhař
Poslanec Josef Hájek
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Jednání opět

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1993, podle sněmovního tisku 745

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek


XIV. Návrh poslance J. Kryčera a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 494 a 630

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 623 a 718

Poslanec Martin Syka
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Martin Syka
Poslanec František Pluhař
Poslanec Josef Janeček
Poslanec František Pluhař
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Faifr
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš


XV. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovních tisků 533 a 758 a návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1994

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena
(Jednání opět

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Miloš Skočovský
Ministr obrany ČR Antonín Baudyš
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Karas
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Martin Syka
Poslanec Anton Zima
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Jan Vik
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Luboš Němec
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Dalibor Štambera
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Václav Krása
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Gerta Mazalová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena


Přihlásit/registrovat se do ISP