Stenografický zápis 15. schůze, 9. prosince 1993


(Jednání zahájeno ve 11.37 hodin)
(Schůze opět zahájena


XXXIII. Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby České republiky za rok 1993

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Poslankyně Marta Hubová


XXXIV. Návrh poslance T. Ježka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, podle sněmovních tisků 629 a 722

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík


XXXV. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny k řešení systému platů ústavních činitelů a státních zaměstnanců

Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Poslanec Robert Kolář


XXXI. Vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 613 a 729

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Emil Jaroš
Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXXVI. Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1993

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Martin Syka
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Martin Syka
Poslanec Eduard Bureš


XXXVII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a městského obvodu

Poslanec Jan Litomiský


XXXVIII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o návštěvě a jednání parlamentní delegace ve Spolkové republice Německo

Poslanec Otakar Vychodil
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman


XXXIX. Návrh na změny ve složení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena
(Jednání zahájeno

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXXII. Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury České republiky

Poslanec Robert Kolář


XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslanec Michal Kraus
Předseda PSP Milan Uhde


XXXXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 740

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXXXII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 741

Poslanec František Trnka
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Ortman


XXXXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Václav Čundrle
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Ullmann
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena
(Jednání opět

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Karel Hrdý
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Hana Lagová


XXXX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jozef Wagner
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Karel Hrdý
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze ukončena


Přihlásit/registrovat se do ISP