Stenografický zápis 16. schůze, 15. února 1994Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Jan Vik
Poslanec Pavel Seifer
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Otakar Vychodil
Ministr obrany ČR Antonín Baudyš
Poslanec Andrej Gjurič
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Ludvík Motyčka
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání opět zahájeno ve 14.16

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec František Trnka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec František Trnka
Poslanec Václav Exner


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 801 až 809 a 818

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 810, 811, 819

Předseda PSP Milan Uhde


III. Návrh na odvolání ověřovatele Poslanecké sněmovny

Předseda PSP Milan Uhde


IV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslankyně Mileny Kolářové a dalších na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku

Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Václav Čundrle
Poslankyně Milena Kolářová


V. Návrh na vzetí zpět návrhu poslance Karla Ledvinky a dalších na vydání zákona o sdružování v politických stranách

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu návrh na přistoupení České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a k Společnému protokolu týkajícímu se uplatnění Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy, podle sněmovního tisku 569

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Vratislav Votava
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý


VII. Vládní návrh zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, podle sněmovních tisků 756 a 820

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Jan Klas
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Zdeněk Trojan
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Otakar Vychodil


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 600 a 823

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Hana Lagová


IX. Vládní návrh zákona o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti, podle sněmovních tisků 603 a 822

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Eva Fischerová


X. Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních důchodů, podle sněmovních tisků 791 a 824

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Eva Fischerová


XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Josef Valenta
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Vik
Předseda PSP Milan Uhde


Přihlásit/registrovat se do ISP