Stenografický zápis 16. schůze, 17. února 1994


(Jednání zahájeno v 9.12 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vratislav Votava
Poslankyně Marta Hubová
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jan Bláha
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Vítězslav Sochor
Poslanec Pavel Seifer


XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jan Bláha
Ministr vnitra Jan Ruml
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec František Brožík
Poslanec Rudolf Opatřil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec František Kačenka
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslankyně Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec František Trnka
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec František Trnka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Jiří Šoler
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Pavel Seifer
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena ve 13.07
(Schůze opět zahájena ve 14.37

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jan Vik
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jan Bláha
Poslanec František Kačenka
Poslanec Josef Valenta


XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599 a 724

Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Vladimír Šuman
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Petra Buzková
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Jozef Wagner


XXVI. Návrh na přeřazení poslankyně Marty Hubové z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na vlastní žádost

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Bílý


XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 547 a 821

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Martin Syka
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Zdeněk Trojan
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXVIII. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad u návrhu poslanců Karla Macha a Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 846

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Josef Hurta
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Michal Kraus


XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 766 a 832

Poslanec Tomáš Ježek


XXX. Vládní návrhy, kterými se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 4. května 1993 v Praze, Dohoda mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 29. května 1993 v Káhiře, a Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti, podle sněmovních tisků 570 a 621

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP