Stenografický zápis 16. schůze, 18. února 1994


(Jednání opět zahájeno v 9.38

Předseda PSP Milan Uhde


XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných státními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákon ČNR 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 525 a 746

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Jiří Maryt
Poslanec Jiří Honajzer


XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 616 a 647

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Josef Hájek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Jiří Honajzer
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání opět zahájeno v 11.38

Předseda PSP Milan Uhde


XXXIII. Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, podle sněmovních tisků 700 a 826

Poslanec Viktor Dobal
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec František Kozel
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Ivan Mašek
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena ve 13.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.45

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 616 a 647

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Třebický
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Emil Jaroš
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Třebický


XXXIII. Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob, podle sněmovních tisků 700 a 826

Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Viktor Dobal
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Procházka
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.20

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Jozef Wagner


XXXIV. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním ústavního soudce

Poslankyně Anna Röschová


XXXV. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1994, podle sněmovních tisků 738, 738 A, 738 B

Poslanec Jaroslav Soural


XXXVI. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994, podle sněmovního tisku 768

Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Pavel Hirš


XXXVII. Informace komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky o kontrole zřízení a činnosti příspěvkové organizace ORBIS

Poslanec Pavel Seifer


XXXVIII. Návrh skupiny poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění úpadku českého leteckého průmyslu v období od 1. 1. 1990 do současné doby

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus


XXXIX. Zpráva předsedy Poslanecké sněmovny z návštěvy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 29. - 30. listopadu 1993

Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno v 18.40 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.51

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXX. Zpráva o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Jan Kryčer


XXXXI. Návrh Statutu stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Radim Špaček
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Jan Vik


XXXXII. Návrh na změny ve složení stálé delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Gerta Mazalová


XXXXIII. Návrh Statutu kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS (pokračování přerušeného jednání z 13. schůze PSP)

Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Tomáš Svoboda
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Tomáš Svoboda


XXXXIV. Rezignace člena Rady České televize

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 812

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 813

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXXVII. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Andrej Gjurič


XI. Návrh na schválení nového zasedacího pořádku Poslanecké sněmovny

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Vik
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Jan Vik
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze ukončena ve 20.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP