Stenografický zápis 17. schůze, 22. března 1994Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec František Trnka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Syka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Karel Hrdý
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Martin Syka
Poslanec Karel Hrdý
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno ve 13.46 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.10

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Karel Hrdý


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 882 až 887

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 888 až 890

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599 a 724

Poslanec Ota Fejfar
Ministr hospodářství Karel Dyba
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Vorlíček


IV. Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Jiří Payne


V. Návrh poslance Jaroslava Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, sněmovní tisky 776 a 874

Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Stanislav Pěnička
Předseda PSP Milan Uhde


VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 548 a 865

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslankyně Petra Buzková
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Hirš
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Ondřej Zemina
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP