Stenografický zápis 17. schůze, 24. března 1994


(Jednání opět zahájeno v 9.16

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


III. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599 a 724

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Ota Fejfar
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Ota Fejfar
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Ota Fejfar
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Ota Fejfar
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Václav Čundrle
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání opět zahájeno v 11.07

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Ota Fejfar
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ota Fejfar
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 11.56 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Jiří Bílý
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba


XI. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Pavel Tollner


XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 525 a 746

Poslanec Petr Brodský
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Petr Brodský


XI. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Jiří Karas
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Ludvík Motyčka


XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993, podle sněmovního tisku 787

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Václav Frank
Poslanec Michal Kraus
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Tomáš Štěrba
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec František Trnka
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jan Jegla


XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Tomáš Štěrba
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Ladislav Nedorost
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Marek Benda
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 17.47 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec František Kačenka
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Marek Benda
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Ladislav Nedorost
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 19.33 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 19.54

Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslankyně Eva Fischerová


XVIII. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle sněmovního tisku 783

Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Vladimír Šuman
Předseda PSP Milan Uhde


XIX. Návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky na usnesení Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Kasal


XX. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha

Poslanec Jan Litomiský


XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 875Přihlásit/registrovat se do ISP