Stenografický zápis 18. schůze, 26. dubna 1994Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Jan Vik
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Ludvík Motyčka


I. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jan Vik


II. Návrh na zvolení poslankyně K. Lojdové členkou stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Pavel Seifer
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Pavel Seifer


III. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 800 a 918

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Emil Jaroš
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Emil Jaroš


IV. Vládní návrh zákona o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 799 a 914

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Václav Frank
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jaroslav Broulík
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek


V. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., podle sněmovních tisků 797 a 921

Poslanec Karel Mach
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Černý
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Robert Dostál
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Mach
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Černý
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 16.31 hodin.)
(Zahájeno po přestávce v 16.55 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


IV. Vládní návrh zákona o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 799 a 914

Poslanec Ladislav Blažek
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Ladislav Blažek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Ladislav Blažek


VI. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců F. Kozla a O. Kužílka na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá pro Národní divadlo v Praze vlastnické právo k některým nemovitostem

Poslanec František Kozel


VII. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda


VIII. Návrh na vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí

Poslanec Jan Litomiský


IX. Návrh poslanců K. Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona ČNR č. 437/1991 Sb., a zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., podle sněmovních tisků 709 a 920

Poslanec Jan Černý
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ivan Bečvář


X. Návrh poslanců F. Kačenky a 64 dalších na vydání ústavního zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice, podle sněmovních tisků 836 a 922

Poslanec František Kačenka
Poslanec Jan Litomiský
Poslanec Václav Exner


XI. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákonů č. 18/1993 Sb. a č. 322/1993 Sb., podle sněmovních tisků 878 a 924

Poslanec Karel Mach
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jan Černý
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 18.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP