Stenografický zápis 18. schůze, 27. dubna 1994


(Jednání zahájeno ve 10.15 hodin)
(Jednání zahájeno v 10.15 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XII. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb. a č. 323/1993 Sb., podle sněmovních tisků 879 a 925

Poslanec Karel Mach
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Karel Mach
Poslanec Robert Kolář


XIII. Roční účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 863

Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Jiří Bílý


XIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání opět zahájeno v 10.55 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XII. Návrh poslanců K. Macha a J. Černého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb. a č. 323/1993 Sb., podle sněmovních tisků 879 a 925

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Robert Kolář


XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu a z majetku, podle sněmovního tisku 840

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Otakar Vychodil


XVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu, podle sněmovního tisku 841

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Otakar Vychodil


XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech, podle sněmovních tisků 815 a 913

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach


III. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 800 a 918

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Miroslav Čerbák
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP