Stenografický zápis 19. schůze, 31. května 1994

(Jednání zahájeno ve 9.15 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Vik
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec František Kozel
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Miloslav Výborný


I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu

Poslanec Jan Vik
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jozef Wagner


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 985 - 987 a 999

Předseda PSP Milan Uhde


III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednáni návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 988 a 1001

Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Václav Grulich


IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. listopadu 1983 v Bukurešti a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. listopadu 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 869

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena ve 14.33 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.01 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Otakar Vychodil


V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, podle sněmovních tisků 862 a 974

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde


VI. Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže

Předseda PSP Milan Uhde


VII. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava

Poslanec Jan Litomiský


VIII. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům

Poslanec Miloslav Výborný


IX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1007

Předseda PSP Milan Uhde


X. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1008

Předseda PSP Milan Uhde


XI. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 972

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Vojtěch Čechák
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Vojtěch Čechák


XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 880 a 977

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jaroslav Matějka
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Ladislav Blažek
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miloš Skočovský
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Broulík


XIII. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993, podle sněmovních tisků 959 a 1004

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Gerta Mazalová
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Oldřich Kužílek
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 17.18 hodin.)
(Zahájeno v 17.40 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 880 a 977

Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Ludvík Motyčka
Předseda PSP Milan Uhde
Ministr dopravy ČR Jan Stráský
Poslanec Ladislav Blažek
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 18.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP