Stenografický zápis 19. schůze, 1. června 1994


(Jednání zahájeno ve 14.10 hodin)
(Jednání opět zahájeno v 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Petr Kavan
Poslankyně Anna Röschová


XIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu, podepsaná 4. prosince 1993 v Lublani, podle sněmovního tisku 837

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil


XV. Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 935

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub


XVI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Josef Holub


XVII. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, podle sněmovních tisků 936 a 1003

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Brožík
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Josef Janeček
Poslanec František Kačenka
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec František Kačenka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Hájek
Prezident NKÚ Lubomír Voleník
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze byla přerušena v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP