Pořad 21. schůze

21. schůze (7., 8., 9. července 1994)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Projednávání (7. července 1994)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv

Projednávání (7. července 1994)

III. Vládní návrh zákona o zpravodajských službách České republiky, podle sněmovních tisků 1016 a 1057

Projednávání (7. července 1994)

IV. Vládní návrh zákona o Bezpečnostní informační službě, podle sněmovních tisků 1015 a 1058

Projednávání (7. července 1994)

V. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákonů č. 438/1992 Sb., č. 282/1992 Sb., č. 473/1992 Sb. a č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 915 a 1062

Projednávání, část č. 1 (7. července 1994)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (8. července 1994)
Projednávání, část č. 4 (9. července 1994)

VI. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 401 z 1. června 1994 k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993

Projednávání (7. července 1994)

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1034 a 1059

Projednávání, část č. 1 (7. července 1994)
Projednávání, část č. 2 (8. července 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (8. července 1994)

IX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Projednávání (8. července 1994)

X. Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky o vypracování návrhu zákona o bankách a bankovnictví

Projednávání (8. července 1994)

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014

Projednávání (8. července 1994)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovních tisků 855 a 855 A

Projednávání (9. července 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání (9. července 1994)

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb., podle sněmovních tisků 957 a 1061

Projednávání (9. července 1994)

XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Projednávání (9. července 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994, podle sněmovního tisku 971

Projednávání (9. července 1994)

XVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1993, podle sněmovního tisku 1012

Projednávání, část č. 1 (9. července 1994)
Projednávání, část č. 2

XVIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1994, podle sněmovního tisku 939

Projednávání, část č. 1 (9. července 1994)
Projednávání, část č. 2

XIX. Návrh na změny v expertní části stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Projednávání (9. července 1994)

XX. Návrh poslanců K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., podle sněmovních tisků 797 a 921

Projednávání (9. července 1994)

XXI. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (9. července 1994)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

XXII. Návrh na volbu člena Rady České televize

Projednávání, část č. 1 (9. července 1994)
Projednávání, část č. 2

XXIII. Návrh na volbu zástupců pojištěnců do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání, část č. 1 (9. července 1994)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

XXIV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Karla Hrdého a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, uvedeného ve sněmovním tisku 155

Projednávání (9. července 1994)

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039

Projednávání (9. července 1994)

XXVI. Návrh poslanců Radima Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., ze dne 18. února 1994, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 958 a 993

Projednávání (9. července 1994)

XXVII. Návrh poslanců M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o neslučitelnosti výkonu mandátu poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s některými funkcemi ve státní správě a samosprávě a s podnikatelskou činností, podle sněmovních tisků 967 a 1075

Projednávání (9. července 1994)

XXVIII. Bilance a zprávy o výsledcích hospodaření zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 1993

Projednávání (9. července 1994)

XXIX. Bilance a zpráva o výsledcích hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1993

Projednávání (9. července 1994)

XXX. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 909

Projednávání (9. července 1994)

XXXI. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1993, podle sněmovního tisku 926

Projednávání (9. července 1994)

XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1993, podle sněmovního tisku 1013

Projednávání, část č. 1 (9. července 1994)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

XXXIII. Rezignace člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Projednávání (9. července 1994)

XXXIV. Volba člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Projednávání (9. července 1994)

XXXV. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu privatizace

Projednávání (9. července 1994)

XXXVI. Návrh na zrušení usnesení Městské rady v Rakovníku

Projednávání (9. července 1994)

XXXVII. Návrh na zrušení částí usnesení Městského zastupitelstva Varnsdorf

Projednávání (9. července 1994)

XXXVIII. Návrh na změny ve složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územněsprávního uspořádání České republiky

Projednávání (9. července 1994)

XXXIX. Návrh Poslanecké sněmovny ve věci dalšího postupu v oblasti reformy veřejné správy

Projednávání (9. července 1994)

XXXX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1073

Projednávání (9. července 1994)

XXXXI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1074

Projednávání (9. července 1994)

XXXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

Projednávání (9. července 1994)Přihlásit/registrovat se do ISP