Stenografický zápis 23. schůze, 27. září 1994

(Schůze zahájena ve 13.13 hodin)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec František Kozel
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Bejček
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec František Kozel
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jiří Vyvadil


I. Návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1151 a 1152, 1177 až 1180

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1153 a 1176

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb. a zákona č. 170/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1045 a 1164

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub


IV. Návrh poslance Čestmíra Hofhanzla na usnesení Poslanecké sněmovny k privatizaci lesů

Poslanec Čestmír Hofhanzl


V. Návrh poslance M. Kašpárka a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 976,1063 a 1147

Poslanec Milan Loukota
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jan Vik
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Petr Koháček


VI. Návrh poslankyně P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 989 a 998

Poslanec Václav Grulich
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Vítězslav Sochor
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 15.32 hodin.)
(Schůze znovu zahájena v 16.16 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


VII. Návrh poslance R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 123/1992Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, podle sněmovních tisků 1047 a 1166

Poslanec Robert Kolář
Poslankyně Hana Marvanová


VIII. Návrh poslance S. Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993Sb., podle sněmovních tisků 1083 a 1167

Poslanec Karel Mach
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Jan Černý
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Karel Mach
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Karel Mach
Poslanec Ivan Bečvář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Ivan Bečvář


IX. Návrh poslance F. Kačenky a dalších na vydání zákona o změně názvu vysokých škol a fakult uvedených v příloze zákona č. 172/1990Sb., o vysokých školách, podle sněmovních tisků 1084 a 1168

Poslanec František Kačenka
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Oldřich Kužílek
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání zahájeno v 17.16 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


X. Návrh 67 poslanců na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření a objasnění okolností vzniku projektu České lotynky, jeho realizace, podílu ministerstva kultury na něm, finančních a právních aspektů celé věci a zejména prošetření okolností zástavy paláce U Hybernů a domu U Černé Matky boží v Celetné ulici

Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec František Kozel
Poslanec Ivan Mašek


XI. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1096 a 1165

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová


XII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se pověřuje hospodářský výbor Poslanecké sněmovny k provádění změn v rozpočtu Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Josef Holub


XIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce1993, podle sněmovního tisku 1032

Poslanec Martin Přibáň


XIV. Návrh na změny členství ve vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Ortman
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze byla přerušena v 17.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Stanislav Kozák
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ludvík Motyčka
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 18.14 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.18 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Pavel Seifer


XV. Volba dalšího člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření akcí Norbert, Vlna a Zásah

Poslanec Pavel Seifer
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 18.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP