Stenografický zápis 23. schůze, 28. září 1994


(Jednání zahájeno ve 9.38 hodin)
(Jednání opět zahájeno v 9.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVI. Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Poslanec Jiří Honajzer
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Svatomír Recman


XVII. Návrh na rezignaci člena Rady Státního fondu kultury České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVIII. Zpráva rozpočtového výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o jednáních ve věci úpravy a trvalé ochrany pietního území obce Ležáky

Poslanec František Kozel
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Petr Brodský


XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 v Poslanecké sněmovně

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec František Kačenka
Poslanec Tomáš Ježek


XX. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994, podle sněmovního tisku 1157

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXI. Návrh poslance F. Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého ve znění zákona č. 338/1991 Sb., podle sněmovních tisků 747 a 748

Poslanec František Kozel
Poslanec Jiří Machalík
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Machalík
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec František Kozel
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jiří Vyvadil


XXII. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovních tisků 1100 a 1170

Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jan Bláha
Poslanec František Brožík
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno ve 12.41 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vladimír Koronthály


XXIII. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXII. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, podle sněmovních tisků 1100 a 1170

Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek


XXIV. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1994 v Moskvě, podle sněmovního tisku 975

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Tomáš Páv
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník


XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 12. února 1994, podle sněmovního tisku 1023

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


XXVI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 5. července do 26. září 1994, podle sněmovního tisku 1156

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 16.18 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP