Stenografický zápis 23. schůze, 29. září 1994


(Jednání zahájeno ve 9.13 hodin)
(Jednání zahájeno v 9.10 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Pavel Seifer
Ministr kultury ČR Pavel Tigrid
Poslanec František Kozel
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Emil Jaroš


XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jaroslav Broulík
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Stanislav Gross
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Václav Grulich
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jozef Wagner
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání opět zahájeno v 14.47 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jaroslav Broulík
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 15.19 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jaromír Šimánek


XXIX. Vládní návrh zákona o zeměměřičství a o změně některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, podle sněmovních tisků 1094 a1169

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach
Poslanec Jan Litomiský
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 15.56 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.08 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Karel Mach
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 16.35 hodin.)
(Jednání zahájeno opět v 17.13 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec František Trnka
Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání přerušeno v 17.19 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.20 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXX. Návrh místopředsedy Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha na usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 40/1994 Sb., podle sněmovních tisků 983 a 1163

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 17.35 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.02 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze ukončena v 18.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP