Stenografický zápis 25. schůze, 8. prosince 1994


(Jednání opět zahájeno v 9.22 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Pavel Kulička
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec František Pluhař
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Maryt
Poslanec PSP Luboš Němec
Poslanec PSP Ivan Mašek
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec František Brožík


X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1237 a 1333

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Josef Mandík
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 10.58 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1213 a 1340

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslankyně Marta Hubová
Poslanec Josef Kubiš
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Černý
Poslankyně Milena Kolářová
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XII. Vládní návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, podle sněmovních tisků 1270 a 1361

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vladimír Koronthály


XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon ČNR č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona ČNR č. 36/1993 Sb., zákon ČNR č. 103/1992 o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1269 a 1341

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec František Kačenka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec PSP Vladimír Koronthály
Poslanec Vladimír Koronthály


XIV. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., o změně zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., o změně zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, o změně zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, a o změně zákona č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 969 a 1064

Místopředseda PSP Jan Kasal


XV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k použití 0,3% finančních prostředků vybraných z koncesionářských poplatků za používání rozhlasových a televizních přijímačů v roce 1993

Poslanec Tomáš Páv


XVI. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995, podle sněmovního tisku 1186

Poslanec Martin Přibáň


XVII. Návrh poslanců Františka Kozla a Stanislava Voláka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních a školských zařízeních, a zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1268 a 1345

Poslanec František Kozel
Poslanec Martin Přibáň
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec František Kozel
Poslanec Martin Přibáň


XVIII. Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1299 a 1346

Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Ludvík Motyčka


XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech. úpravě jejich působnosti a o některých opatřeních s tím souvisejících, a zákon ČNR 97/1974 Sb., o archivnictví, podle sněmovních tisků 1226 a 1362

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Václav Frank
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Václav Frank
Poslanec Josef Kubiš
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Kubiš
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Josef Ježek
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 16.22 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Jednání opět zahájeno v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1288 a 1332

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Václav Exner
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Ivan Vrzal
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Robert Kolář


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1213 a 1340

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze byla přerušena v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP