Stenografický zápis 29. schůze, 16. března 1995


(Schůze zahájena v 9.58 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXIV. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Josef Ježek


XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky

Poslanec Jan Navrátil
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec František Brožík
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Michal Kraus
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Anton Zima
Poslanec Michal Kraus
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Josef Ježek
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Pavel Seifer


XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1330 a 1468

Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Eduard Bureš
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Pluhař
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Eva Nováková
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno ve 13.44 hodin.)
(Jednání zahájeno v 16.02 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXVII. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, podle sněmovního tisku 213 a 344

Poslankyně Hana Orgoníková


XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Vlastimil Doubrava
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Václav Čundrle
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Vlastimil Doubrava
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Doubrava


XXVIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1995

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Miroslav Raška


XXIX. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 7. února do 13. března 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Poslanec Jiří Hájek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Jiří Hájek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec František Brožík
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Petra Buzková
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP