Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 30. schůze

30. schůze (18., 19., 20. dubna 1995)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1622, 1653 až 1656

Projednávání (18. dubna 1995)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1623 a 1624

Projednávání (18. dubna 1995)

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994, podle sněmovního tisku 1426

Projednávání (18. dubna 1995)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1473 a1625

Projednávání (18. dubna 1995)

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1991 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1472 a 1626

Projednávání (18. dubna 1995)

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění ČNR č. 283/1991 Sb., a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1429 a 1627

Projednávání (18. dubna 1995)

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 1432 a 1628

Projednávání (19. dubna 1995)

VIII. Návrh místopředsedy PSP Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle sněmovních tisků 966 a 1060

Projednávání (19. dubna 1995)

IX. Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, podle sněmovních tisků 1506 1581

Projednávání (19. dubna 1995)

X. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., podle sněmovních tisků 1449 a 1631

Projednávání (19. dubna 1995)

XI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1663

Projednávání (19. dubna 1995)

XII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1664

Projednávání (19. dubna 1995)

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582

Projednávání (19. dubna 1995)

XIV. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. dubna 1995)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (20. dubna 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. dubna 1995)

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1474 a 1634

Projednávání (20. dubna 1995)

XVIII. Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, podle sněmovních tisků 1505 a 1635

Projednávání, část č. 1 (20. dubna 1995)
Projednávání, část č. 2

XIX. Vládní návrh zákona o státní statistické službě, podle sněmovních tisků 1526 a 1636

Projednávání (20. dubna 1995)

XX. Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození, podle sněmovních tisků 1475 a 1637

Projednávání (20. dubna 1995)

XXI. Návrh poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovních tisků 1590 a 1638

Projednávání (20. dubna 1995)

XXII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. dubna 1995)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění

Projednávání (20. dubna 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939

Projednávání (20. dubna 1995)

XXV. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. dubna 1995)

XXVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Projednávání (20. dubna 1995)

XXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona

Projednávání (20. dubna 1995)

XXVIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy

Projednávání (20. dubna 1995)

XXIX. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1197 a 1344

Projednávání (20. dubna 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP