Stenografický zápis 32. schůze, 20. června 1995

(Schůze zahájena ve 14.18 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Martin Syka
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Jiřina Pavlíková
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Jiřina Pavlíková
Poslanec Ivan Mašek
Poslankyně Anna Röschová


I. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, podle sněmovního tisku 1589

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednáváni zásad zákonů. podle sněmovních tisků 1787, 1788, 1823 až 1825

Předseda PSP Milan Uhde


III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1784 až 1786, 1826 a 1827

Předseda PSP Milan Uhde


IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Jiří Vlach


V. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovních tisků 1077 a 1809

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Radim Špaček
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Decker
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec František Kačenka
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jaromír Šimánek
Poslanec Petr Kavan
Poslankyně Hana Tomanová
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jan Černý
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Gerta Mazalová
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze byla přerušena v 18.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP