Stenografický zápis 32. schůze, 21. června 1995


(Schůze opět zahájena v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Karel Hrdý
Poslanec Josef Kubiš
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 10.31 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.43 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů, vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 1822

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Petr Nečas


VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile, podle sněmovního tisku 1700

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník


VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru, podle sněmovního tisku 1701

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Payne


IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995, podle sněmovního tisku 1699

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.28 hodin.)
(Schůze po přestávce zahájena v 11.33

Místopředseda PSP Jiří Vlach


X. Vládní návrh zákona o ochranných známkách, podle sněmovních tisků 1639 a 1794

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Pavel Kolář
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Kryčer
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Radim Špaček


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb. zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec František Kozel
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Martin Přibáň
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XII. Vládní návrh zákona. kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1431 a 1633

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec František Kozel
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec František Kozel
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslankyně Eva Nováková


XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1677 a 1792

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Karel Mach
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Josef Hájek
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1676 a 1793

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Karel Mach
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Martin Syka
Poslanec Jan Kryčer


XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1711 a 1795

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Karel Mach
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 17.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP