Stenografický zápis 32. schůze, 22. června 1995


(Jednání opět zahájeno v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1712 a 1796

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jiří Maryt
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec František Brožík
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Josef Holub
Poslanec Karel Mach
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Robert Kolář


XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1677 a 1792

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jozef Wagner


XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1676 a 1793

Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 12.26 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.38 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Vladimír Šuman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jiří Honajzer

(Schůze přerušena v 15.07 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.04 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Vladimír Šuman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Holub
Poslanec Vladimír Šuman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Holub
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vladimír Šuman
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Šuman
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb. zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec František Kozel
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec František Kozel
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Kozel
Poslankyně Květoslava Čelišová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze opět zahájena v 17.15 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec František Kozel


XII. Vládní návrh zákona. kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1431 a 1633

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec František Kozel
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec František Kozel
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec František Kozel


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb. zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Poslanec František Kozel
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 17.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP