Stenografický zápis 32. schůze, 23. června 1995


(Schůze opět zahájena v 9.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1854 a 1855

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1856

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Protokoly č. 1 a 2 k této úmluvě, podle sněmovního tisku 1830

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Jiří Šoler


V. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovních tisků 1077 a 1809

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Radim Špaček
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Černý
Poslanec Radim Špaček
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Radim Špaček
Poslankyně Hana Tomanová
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Radim Špaček
Poslanec František Kačenka
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno do 12.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.39 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno v 13.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP