Stenografický zápis 32. schůze, 28. června 1995


(Jednání opět zahájeno v 9.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXII. Návrh Poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1649 a 1798

Poslanec Josef Pavela
Poslanec Miroslav Novotný
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Josef Holub


XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Josef Holub
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec František Brožík
Poslanec Josef Holub
Poslanec Petr Brodský


XXIV. Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1685 a 1799

Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Václav Frank
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Ondřej Zemina


XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi

Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Zbyšek Stodůlka


XXVI. Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1718 a 1800

Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Anna Váchalová


XXVII. Návrh na volbu členů a náhradníků-zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Poslanec Martin Syka
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno ve 12.08 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.54 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 13.57 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.08 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Robert Kolář


XXIV. Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1685 a 1799

Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Václav Čundrle
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Václav Čundrle
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Jiří Macháček


XXVIII. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1735

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Klas


XXIX. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1615

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Pavela


XXX. Výroční zpráva o činnosti pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka pozemkového fondu České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1709

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Luboš Němec
Poslanec Jaroslav Sýkora


XXXI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1710

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Jaroslav Sýkora


XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1675 a 1803

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Ladislav Body
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Miroslav Čapek
Poslanec Libor Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Fischerová


XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1652 a 1807

Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslankyně Hana Tomanová


XXXIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995, podle sněmovního tisku 1812

Předseda PSP Milan Uhde


XXXV. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995, podle sněmovního tisku 1776

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 18.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP