Stenografický zápis 32. schůze, 29. června 1995


(Schůze zahájena v 9.47 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1675 a 1803

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Miloslav Výborný


XXXVI. Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1574 a 1801

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Stanislav Gross
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Dalibor Štambera
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslankyně Eva Fischerová
Poslankyně Milena Kolářová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Miloš Skočovský
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 13.50 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1867 až 1869

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1674 a 1802

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 15.42 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner


XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1676 a 1793

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Jan Černý
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Josef Holub
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda PSP Pavel Tollner


XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1712 a 1796

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec František Brožík
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Marek Benda
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Gross
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Pavel Tollner

(Schůze přerušena v 18.51 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXIX. Návrh poslance Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1206 a 1342

Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Jiří Honajzer
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Martin Syka
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 20.35 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 21.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Ota Fejfar


XXXVI. Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1574 a 1801

Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 21.55 hodin.)
(Schůze po přestávce byla zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Vik
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Dalibor Štambera
Poslanec Jindřich Němčík
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jindřich Němčík
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jindřich Němčík
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jindřich Němčík


Přihlásit/registrovat se do ISP