Stenografický zápis 34. schůze, 26. září 1995

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Leopold Zubek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Stanislav Gross


I. Návrh na vzetí zpět vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1603.

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh devizového zákona, podle sněmovních tisků 1870 a 1930.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec František Brožík
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Guvernér České národní banky Josef Tošovský
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec František Brožík
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec František Brožík
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 16.22 hodin na 15 minut.)
(Schůze opět zahájena v 16.38 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec František Brožík


IV. Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 1866 a 1919.

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Martin Syka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ondřej Zemina


V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Miloslav Výborný


VI. Návrh rozpočtového výboru na přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, podle sněmovního tisku 1937.

Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze byla přerušena v 17.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.38 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Tomáš Ježek


VII. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, podle sněmovních tisků 1820 a 1928.

Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Václav Krása
Poslanec Tomáš Ježek


VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 24. dubna 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 1775.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Decker


IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1857.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Petr Nečas


X. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. února 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1858.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Decker


XI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách, podepsaná ve Stockholmu dne 24. března 1995, podle sněmovního tisku 1873.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Petr Nečas
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 18.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP