Stenografický zápis 34. schůze, 27. září 1995


(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Praze dne 26. srpna 1993, podle sněmovního tisku 1382.

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jan Decker
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Šoler
Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jan Decker


XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Furth im Wald dne 19. května 1995, podle sněmovního tisku 1841.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Petr Nečas


XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 1048 a 1921.

Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 10.07 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 10.22 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Libor Novák
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Antonín Sochor
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Libor Novák
Poslanec Jan Decker


XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1819 a 1911.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Leopold Zubek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 11.34 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XVI. Vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovních tisků 1702 a 1808.

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid
Poslanec Martin Přibáň
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena ve 12.02 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 13.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1714 a 1907.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Čapek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný


XVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1715 a 1908.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1716 a 1909.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Petr Bachna


XXI. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci, podle sněmovních tisků 1717 a 1910.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze opět přerušena ve 14.26 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXII. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 1791 a 1927.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Robert Kolář
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Václav Exner


XXIII. Sdělení předsedy volební komise o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny.

Poslanec Robert Kolář


XXIV. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování o přípustnosti podstatně omezit svrchovanost České republiky, podle sněmovních tisků 1851 a 1916.

Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Marek Benda


XXV. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, podle sněmovních tisků 1864 a 1917.

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Ivan Mašek


XXVI. Návrh poslanců Tomáše Fejfara, Jana Černého, Milady Kadlecové, Václava Krásy, Jana Krámka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 279/1992 Sb., o některých dílčích předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, podle sněmovních tisků 1865 a 1918.

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Vladimír Šuman


XXVII. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1832.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec František Kačenka
Poslanec Josef Holub


XXVIII. Návrh dodatku rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 1995, podle sněmovního tisku 1905.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Josef Holub
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 17.22 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.58 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona o volbách do Parlamentu České republiky, podle sněmovních tisků 1048 a 1921.

Poslanec Libor Novák
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Libor Novák
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 19.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP